Boomzorg

Boomzorg zijn alle handelingen die nodig zijn om bomen te laten groeien, zodanig dat (1) de boom een waardig leven kan leiden en (2) de mens er meer plezier dan last van heeft.

(1) Een boom heeft voldoende ruimte (ondergronds en bovengronds) nodig, evenals licht, lucht, water, voedingsstoffen, en heeft liefst zo weinig mogelijk verontreinigingen (zoals wegenzout, olie etc).

(2) Een mens ziet graag een grote, gezonde boom (die eergister geplant is), maar het liefst eentje zonder laag hangende takken, waar geen blad van afvalt, die geen zonlicht van het terras wegneemt, die geen druppels roetdauw op de auto laat vallen en al helemaal geen takken laat vallen. Verder dient de boom in een zo klein mogelijk plantgat te staan en kan men ieder jaar nieuwe kabels door de wortels graven.

Kortom, er moeten nogal wat compromissen gesloten worden om bomen in de bebouwde omgeving te laten groeien. Dat betekent dat men heel zorgvuldig met de volgende aspecten van bomen om moet gaan:

  • Beleid
  • Soortkeuze
  • Planten
  • Onderhoud
  • Vellen

    En waar doen we het allemaal voor? Om te voorkomen dat de omgeving er zo uit komt te zien:  • Heeft u vragen?