Planten van een boom

Als er besloten is welke boom op welke plaats gezet gaat worden, kunnen we de boom gaan planten. Dit planten begint met het inrichten van de plantplaats, want als de boom eenmaal op zijn plek staat, kan er aan de plantplaats niet makkelijk nog iets veranderd worden.

Het eerste waar naar gekeken wordt is hoeveel doorwortelbare ruimte de boom nodig heeft. Hier zijn een aantal vuistregels voor:

 • Per vierkante meter uiteindelijke kroonprojectie is er 0.75 kubieke meter doorwortelbare ruimte nodig, of
 • 1 kubieke meter doorwortelbare ruimte per te verwachten aantal levensjaren (1e grootte).

  Als er te weinig doorwortelbare ruimte is (en dat is meestal in de bebouwde omgeving!) dan groeien bomen minder groot uit. Toch zijn de hierboven gegeven richtlijnen echt minimaal, dus moet er gestreefd worden hier niet onder te komen. Als er te weinig doorwortelbare ruimte is, ontstaan er de volgende problemen:

 • Slechte conditie door gebrek aan voedingsstoffen, vocht en zuurstof
 • Wortelopdruk
 • Gevaar voor windworp door onvoldoende stabiliteit

  Om doorwortelbare ruimte toe te voegen aan bomen in de verharding, kan er gebruik gemaakt worden van bomenzand. Dit vrij schrale mengsel is een compromis tussen de eisen die de stratenmaker aan de grond stelt, en de boom.

  Een boom is gebaat bij een rijk bodemleven. In de verre van natuurlijke omstandigheden in de verharding, moet toch gestreefd worden naar een diverse bodemleven. Daarom is het beter om de plantgaten (boomspiegels) af te dekken met heesters, vast planten of eventueel houtsnippers. Een kale, geschoffelde boomspiegel "oogt" misschien het beste: voor de boom is het het allerslechtste.

  Bomen die in het gras staan, hebben het ook moeilijk. Ogenschijnlijk hebben ze een prima, ruime standplaats, maar schijn bedriegt. Het bodemleven onder gras (en weiland) is "bacterie-dominant". Dat betekent dat er naar verhouding veel bacterien in de kringloop aanwezig is. Bomen hebben graag een schimmeldominant bodemleven. Maar het grootste gevaar van een standplaats in het gras is wel de verarming van de bodem. Het gras wordt vaak gemaaid en afgevoerd, en de bladeren worden jaar na jaar in de herfst meegenomen.
  Naar verhouding is deze standplaats echter vele malen beter dan die in de verharding.


 • Heeft u vragen?