Beleid

Voordat er een boom geplant wordt, is er al een hoop werk verzet. Eerst moet er namelijk beslist worden of er uberhaupt een boom geplant moet worden, zo ja waar en welke, van welke afmeting, wanneer, wie, hoe etc...

Voor een particuliere tuin is dat niet zo ingewikkeld. Als het echter gaat om de openbare ruimte van een gemeente, dan wordt het een heel ander verhaal. Om antwoorden te kunnen geven op bovenstaande vragen wordt er vaak een bomenbeleidsplan gemaakt. Hierover is veel onduidelijkheid, zowel bij de overheden zelf, als bij de mensen die er mee moeten werken. Daarom besteed ik een gedeelte van de site over bomenbeleid. Want het hoeft niet ingewikkeld te zijn...!

Omdat bomen de belangrijkste groenelementen in de bebouwde omgeving zijn, is het noodzakelijk beleid te voeren op aanplant, beheer en instanthouding van bomen. Het beleid wordt vaak vastgelegd in drie plannen: Bomenstructuurplan, Bomenbeheerplan en Bomenwerkplan. Er kan natuurlijk ook gekozen worden om al het groen in de plannen op te nemen. Dan gebruiken we het drieluik "Groenstructuurplan, Groenbeheerplan, Groenwerkplan".

Het groenstructuurplan is feitelijk een plattegrond van de gemeente waarop staat aangegeven waar het groen gewenst is. Dit gaat dan voornamelijk om de boombeplantingen, parken, speelplaatsen. De bomen/groen-structuur moeten de gemeente overzichtelijk, herkenbaar maken. Bij de kaart horen de argumenten waarom een bepaald "groenelement" (boom, boomrij, park etc.) belangrijk is. En prettig is het als er een concrete lijst met aanbevelingen is.
De visie van de gemeente op bomen is in deze erg belangrijk: elke beslissing / aanbeveling moet kloppen met de visie. Vaak zie je bij gemeenten een prachtige visie ("... de groenstructuur waar mogelijk versterken ...") terwijl er op de plattegrond veel kansen niet ingevuld worden. "Waar mogelijk" is ook een dooddoener: het is in principe "overal" mogelijk, alleen is het niet altijd financieel haalbaar. Het is heel moeilijk een goede visie op papier te zetten, want het dwingt de schrijver om heel goed te weten wat een gemeente nu eigenlijk met bomen/groen wil.

Het Groenbeheerplan geeft antwoord op de vragen HOE we het groenstructuurplan gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld: Als er een boomsoort uitkiezen, dan moet er in het groenbeheerplan staan hoe deze gekozen gaat worden. Er zullen richtlijnen in moeten staan die aangeven hoe er met aanplant, beheer (waaronder snoeien), overlast, veiligheid etc. omgegaan gaat worden.

Het groenwerkplan is niets meer dan Wie doet Wanneer Wat. Antwoorden op de vragen "Hoe?" staan in het groenbeheerplan en de antwoorden op de vraag "Waarom?" is terug te vinden in het groenstructuurplan.

Al deze plannen, maar voornamelijk de groenwerkplannen, worden ondersteund door een Database waar de gegevens van alle bomen, plantsoenen, parken etc. in staan. Hieruit zijn eenvoudig lijstjes te genereren waar op staat welke bomen er gesnoeid (gecontroleerd, water gegeven etc.) moeten worden, met alle relevante gegevens er bij. Ook kan er gecontroleerd worden of de verdeling van jonge en oude bomen in orde is, of de verdeling in soorten klopt, er kunnen budgetten op gebaseerd worden etc. Deze database is het belangrijkste gereedschap van de groenbeheerder.


Heeft u vragen?