Boom en Wet

Er zijn een aantal wetten die op bomen betrekking hebben. De bekendste is waarschijnlijk de "boswet", maar deze wet heeft betrekking op bomen in het buitengebied. Daar zullen de meeste mensen niet mee te maken hebben. Wetten en regels die voor veel mensen wel van belang zijn, gaan over:

Bomen en buren, zoals overhangende takken, overlast door bladeren etc.
Zorgplicht, zoals schade door bomen en takken.

Of het al dan niet toegestaan is een boom te vellen, wordt geregeld in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze kan per gemeente verschillen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.
De laatste jaren is er de trend om af te stappen van de visie "alles is beschermd, tenzij...". Er moet dan namelijk over elke aanvraag bekeken worden of kap toegestaan is. De nieuwe trend is "definieer van te voren wat er beschermd moet worden, en bescherm dat". Dit houdt in dat iedere 3e klasse ambtenaar kan beslissen over het lot van monumentale bomen, omdat deze ambtenaar alleen maar op een lijstje hoeft te kijken om een uitspraak te doen. Als het "lijstje" niet in orde is, dan is dat heel spijtig voor de boom...
Op zich is de trend geen achteruitgang, maar er kleven een aantal nadelen aan:

  • Bomen die nu niet groot genoeg bevonden worden, mogen gekapt worden. Op deze manier blijven er weinig "toekomstig monumentale" bomen over.
  • Het opstellen van het lijstje "beschermde bomen" moet zeer zorgvuldig gedaan worden. In de praktijk zien we te vaak dat de nieuwe regeling is ingegaan zonder dat het lijstje klaar is. Soms is de lijst klaar, maar de gemeenteraad heeft de criteria waaraan een boom moet voldoen om op de lijst te komen, aangepast. De nieuwe lijst wordt "over 5 jaar herzien". Er zijn dus waardevolle bomen die de komende 5 jaar niet beschermd zijn.
  • Door veranderende omstandigheden kunnen bomen die nu niet opgemerkt zijn (bijvoorbeeld omdat ze bij het opstellen van de lijst in het buitengebied stonden; een projectontwikkelaar heeft de bebouwde kom laten opschuiven, de mooie bomen staan niet op de lijst...), niet adequaat aan de lijst toegevoegd worden.
  • Handhaving / sancties blijft moeilijk.

    Misschien is de afhandeling van de kapvergunning nu sneller en eenvoudiger geworden. Maar er is veel werk bijgekomen om de lijst met "te beschermen objecten" actueel te houden. We gaan zien hoe dit zich verder ontwikkelt.


  • Heeft u vragen?