Tuinontwerp
Een goed ontwerp is de basis van een mooie tuin. Niet alleen de verhoudingen, lijnen en vlakken moeten kloppen, maar ook het gebruik van de tuin (plezier en onderhoud...) moet afgestemd zijn op de eisen van de gebruikers. Vaak is het tuinontwerp een ondergeschoven kind in de realisatie van een nieuwe tuin, terwijl een goed ontwerp veel kosten bij de aanleg bespaart en jarenlang extra gebruiks-plezier oplevert.

Als u uw tuin door Simons Tuin- en Boomzorg laat ontwerpen, dan kunt u er van op aan dat:

  • Het ontwerp aan al uw wensen voldoet,
  • De beplanting gekozen wordt naar aanleiding van onderhoudservaring (en niet n.a.v. van wat er in de boekjes staat...!)
  • De maten in de tekeningen kloppen
  • De tekeningen zo opgezet zijn dat ze leesbaar zijn voor u, maar ook voor de bestrater, de hovenier, de electricien etc.

    Er zijn drie mogelijheden om tot een passend ontwerp te komen, te weten:

  • Snelschets, een goedkoop en eenvoudig ontwerp
  • Uitgebreid tuinontwerp, waarmee de hovenier zo aan de slag kan
  • Los advies, op locatie, gerekend per uur.


  • Heeft u vragen?