Bodemleven

Net als boven de grond is het in de bodem een "eten en gegeten worden". Bacterien, schimmels, protozoa (eencellige diertjes), aaltjes, mijten, wormen en zelfs mollen zorgen hier voor een voedselketen. Dit bodemleven zorgt er oa voor dat plantenresten worden afgebroken, verzorgen de structuur van de bodem, verbeteren het vochtvasthoudend vermogen en beperken de aantallen ziekteverwekkende organismen. Duidelijk is het dat een goed bodemleven noodzakelijk is voor een goede groei van planten, heesters en bomen.

De wetenschap die zich met bodemleven bezig houdt, is ver gevorderd. Toch weten we nog lang niet alles, en er zullen altijd geheimen overblijven. De basis van een goed bodemleven is het in stand houden van de kringlopen. Oftewel: rust!
Evenwichten die het bodemleven in kan stellen zijn: vochtbalans, zuurgraad, structuur, vrijgave van mineralen voor planten en bomen, etc.

Bomen leven in nauwe samenwerking met schimmels. Deze vorm van wederzijdse afhankelijkheid heet "Symbiose". De schimmels (miccorhizae) helpen de boom bij het opnemen van mineralen. De boom levert in ruil daarvoor suikers, die zijn vrijgekomen bij de fotosynthese in het blad. Ongeveer driekwart van de gevormde suikers gaat naar deze schimmels!
Het toevoegen van extra schimmels is niet nodig, in sommige gevallen is het zelfs nadelig. Toevoeging van miccorhizae kan zin hebben als er wortelgoed geplant wordt: deze bomen hebben geen schimmels uit hun vorige groeiplaats mee kunnen nemen.

Een nieuw product dat sinds enige jaren op de markt te krijgen is, is "schimmeldominante humuscompost". Het toevoegen van deze compost aan bijvoorbeeld bomenzand kan er voor zorgen dat het bodemleven heel snel voor de boom geschikt is. Deze humuscompost is ook te krijgen in opgeloste vorm, dan heet het goedje "compost-thee".
Kwekers (vooral in de kassen) zijn gewend om hun bodem te steriliseren. Met behulp van stoom wordt al het bodemleven gedood, waarna er geplant wordt. Dit heeft een heel groot nadeel: juist de schadelijke aaltjes zijn het moeilijkst te doden. De kans is groot dat er dus nog van deze aaltjes achterblijven, terwijl de natuurlijke vijanden van deze aaltjes niet meer leven. Deze bodem is er door de sterilisatie juist op achteruit gegaan. Er worden steeds meer experimenten gedaan om de bodem niet te steriliseren, maar juist van compostthee te voorzien. Hierdoor kan het bodemleven zich verbeteren, waardoor de voor de planten slechte aaltjes onderdrukt worden. Resultaten lijken heel veelbelovend, maarja, ze komen dan ook van de leveranciers van de compostthee... Gevoelsmatig zou ik de resultaten echter wel geloven.

Terug naar "Boom planten"


Heeft u vragen?