Onkruid
Het is voor iedereen duidelijk wat onkruid is: plantjes die niet gewenst zijn. Deze plantjes leveren de eigenaar van de tuin veel werk op, dus we zijn er veel aan gelegen hier wat aan te doen. Spuiten, schoffelen, spitten, rieken, we kennen het allemaal.

Wat kunnen we nu doen om zo weinig mogelijk tijd te verspillen aan het weghalen van onkruid?
De meest eenvoudige oplossing is er mee stoppen "van mening te zijn" dat de plantjes niet gewenst zijn. Sommige onkruiden hebben veel sierwaarde, en als de nadelen niet te groot zijn (zoals woekeren) is het best een optie om de planten die u wilde laten groeien weg te halen en het hardnekkeige onkruid er te laten groeien.
Een andere goede oplossing is het voorkomen dat er onkruid kan gaan groeien. Dit kan gebeuren door er voor te zorgen dat er geen "kale grond" te zien is: plantgroepen dicht laten groeien, houtsnippers strooien op plaatsen waar dat niet lukt, of bodembedekkers planten. Let bij bodembedekkers goed op de hoeveelheid licht die de planten nodig hebben, en of de bodembedekker zelf niet te veel woekert (en daarmee "onkruid" wordt!).
Als het onkruid er al zit, maar het gaat niet weg (Zevenblad, Winde, Paardestaart (Heermoes)) dan is de enige mogelijkheid rigoureus aanpakken: Afgraven, zeven, vertikaal worteldoek ingraven (of "bandjes" ingraven) om te voorkomen dat de wortelstokken van woekeraars verderop het zojuist ontgonnen stukje tuin weer ingroeien. Een paar weken na deze zware maatregel komen de gemiste stukjes wortel op. Deze zo snel mogelijk uitspitten of eventueel met "Round Up" aanstippen. Dit moet een aantal keren herhaald worden: u bent er een heel seizoen mee bezig. Maar het noeste werk zal lonen, omdat (als het echt grondig is gebeurd) de grond helemaal schoon is en geen werk meer zal vragen.

Paardestaart (of Heermoes) is een verhaal apart. Dit plantje is niet gevoelig voor "Round Up" en kan alleen weggehaald worden door het uitvoeren van het volgende stappenplan:
1. Afgraven Alle wortelstokken zo veel en zo diep mogelijk uit graven. Paardestaart graaft zich makkelijk een meter diep, en een enkel stukje achtergebleven wortel kan weer naar boven groeien om een nieuw plantje te vormen...!
2. Uitputten Elk puntje Paardestaart dat zich uit een achtergebleven stukje wortel naar boven heeft weten te groeien, moet zo snel mogelijk na openbaring zo diep mogelijk worden weggehaald. De plant heeft namelijk fotosynthese nodig om te groeien. Als die fotosynthese er niet is (omdat er nog geen groene blaadjes zijn) dan moet de plant het hebben van de reserves die (met grote hoeveelheden in de dikke) wortels zitten. Deze reserves raken natuurlijk een keer op, en op dat moment hebt u de strijd gewonnen.
Een met Paardestaart besmette border moet, voor succesvolle verwijdering, minstens een jaar braak liggen. Dit id nodig om de opkomende plantjes meteen bij bovenkomst op te merken en weg te kunnen halen. Het lijkt een onbegonnen werk, maar het is ons in verschillende borders gelukt. Laat dat u moed geven.

Tot slot nog iets over onkruidverdelgers.
In principe gebruiken we zo weinig mogelijk gif. Als we menen toch gif te moeten gebruiken, dan gebruiken we "Round Up". We doen dat "selectief", dwz dat we alleen die planten spuiten (beter nog: aanstippen) die we weg willen hebben.
Round Up is een middel dat, als het op het blad is gespoten, via de sapstroom naar de wortels gaat en daar de wortels kapot maakt. De plant verdroogt vervolgens. Als het gif niet op de bladeren terecht komt, dan valt de chemisch werkende stof in een paar weken uiteen in onschuldige componenten. Althans, zo beweert de fabrikant. Op forums zijn diverse reacties van mensen te lezen die daar aan twijfelen. Reden genoeg om ook met dit "wondermiddel" voorzichtig om te gaan.

Terug naar "Tuinonderhoud"


Heeft u vragen?