Visual Tree Assesment

Al willen we het nog zo graag; we kunnen niet binnenin de boom kijken zonder deze te beschadigen. Dit willen we, als we vrezen voor de gezondheid van de boom: blijft hij staan of valt hij om?
Gelukkig laat een boom goed zien hoe het gesteld is met haar conditie. Door alle signalen te interpreteren die een boom geeft, krijgen we een behoorlijk betrouwbaar beeld van de status van de boom. In een enkel geval is nader onderzoek nodig, maar dat valt buiten de VTA-controle.

Signalen die de boom kan afgeven zitten door de hele boom heen. Een paar voorbeelden:

  • grootte, kleur en hoeveelheid van het blad
  • Scheutlengte geeft de groei van het afgelopen jaar weer
  • Hoeveelheid en dikte van dood hout
  • Verbredingen en andere vervormingen in de stamvoet
  • Aanwezigheid van vruchtlichamen van schimmels of vraatsporen van insecten
  • Losse schors?

    Van bijna alle bomen die toch omwaaien was (achteraf...!) vast te stellen dat de boom toch duidelijke signalen heeft gegeven dat het niet goed met haar ging, alleen is er niemand geweest die naar deze signalen heeft gekeken (en er de juiste conclusie aan verbonden heeft).


  • Heeft u vragen?