Begeleidings-snoei
Begeleidings-snoei

Begeleidingssnoei is een snoeimethode die langs openbare wegen gebruikt wordt om er voor te zorgen dat de weggebruikers niet tegen de onderste takken van de boom botsen. De methode is er op gericht om een voldoende hoge takvrije stam te laten vormen met zo weinig mogelijk overlast voor de boom. Ik zal hieronder proberen uit te leggen hoe de methode in zijn werk gaat.

Een boom wil van nature haar takken tot aan de grond laten hangen. Elke plek met licht waar de boom kan komen, is namelijk welkom. Helaas is er vlak boven de grond maar weinig ruimte, omdat daar mensen willen lopen, een schuurtje staat of zelfs vrachtwagens willen rijden. Die takken willen we er dus af hebben.
We moeten dus snoeien, omdat we de boom op een plek willen laten groeien waar eigenlijk te weinig ruimte is voor de boom.

Bij het planten van een boom is snel duidelijk of de boom genoeg ruimte heeft, of dat er in de toekomst takken (vaak letterlijk) "in de weg" gaan zitten. Een boom in een bos of park zal vaak genoeg ruimte hebben. Als de boom in een kleine tuin staat naast een schuur, een pad of langs een weg, dan zal er vroeg of laat gesnoeid moeten worden.

Boomverzorgers gaan uit van een "minimale doorrijhoogte" om van uit die hoogte de "takvrije stam" te bepalen. De doorrijhoogte moet ruim boven de maximale hoogte liggen van de te verwachten "passanten". Als dit voetgangers zijn, is 2,5 meter voldoende, een schuurtje of een schutting 3,5 meter, maar voor vrachtwagens die door de straat kunnen rijden is dat minimaal 5 meter.
Omdat takken doorhangen (zeker na verloop van tijd), is de takvrije stam nog een aantal meters hoger dan de doorrijhoogte. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de boomsoort.

De boomverzorger gaat de boom in zijn groei begeleiden om met zo weinig mogelijk last voor de boom de benodigde takvrije stam te bereiken. Hiervoor houdt hij rekening met talloze aspecten, zoals boomsoort, takdikte, takvorm, takaanhechting, spilvorming, heersende wind.
Het belangrijkste van de begeleidingssnoei is dat vaak weinig snoeien veel beter is dan soms veel. In de praktijk komt dit neer op gedurende 20 jaar om de 2 a 3 jaar een kleine snoeibeurt. Bij elke snoeibeurt zal 20% (of zelfs minder) van de kroon weggenomen worden. Deze snoeibeurten zijn relatief heel goedkoop.

Helaas zien we in veel gemeenten dat de snoei pas plaatsvind op het moment dat er problemen ontstaan. Dat dit slecht is voor de boom mag duidelijk zijn: takken waarvan al heel vroeg duidelijk is dat ze ooit gesnoeid moeten worden, worden veel te lang aan de boom gelaten (en daardoor veel te dik), wat leidt tot veel grote snoeiwonden, met alle (wortel-)problemen van dien.

Let eens op de bomen in uw gemeente. Als er veel stammen te zien zijn met grote snoeiwonden, bochels en andere ongezonde kenmerken van grove snoei, dan is er in uw gemeente hoogst waarschijnlijk sprake van "probleem-oplossend snoeien" i.p.v. boombeheer.

Meestal wordt een boomverzorger pas bij een boom betrokken als er zich problemen voordoen: een tak geeft te veel overlast. Vaak is het dan al te laat om nog begeleidingssnoei te kunnen uitvoeren, omdat de takken in de takvrije stam te dik zijn. Er moet dan stevig gesnoeid worden. Zo wordt het model ernstig aangetast, er gaan waterloten groeien en het zal jaren duren voor de wond overgroeid is. De ingreep is veel werk en daardoor duur, waardoor het echt beter is om zo vroeg mogelijk met de begeleidingssnoei te beginnen.

Als Simons Tuin- en Boomzorg de begeleidingssnoei van een boom op zich neemt, dan wordt de boom opgenomen in een snoei-database. Deze database geeft aan wanneer de boom weer gesnoeid moet worden en onthoudt de gedane snoeibeurten. Zo weet u zeker dat uw boom op tijd en op de juiste manier gesnoeid zal worden. Wacht niet te lang met het benaderen van een boomverzorger; zij kunnen u veel bomenleed besparen.


Heeft u vragen?